CCL 考试顺利通过!!!BIC又一位20+5的同学!!!
3天前
NAATI 负责人一行再度访问BIC
2018-09-07
BIC 三级笔译课9月开班在即,NAATI 三级笔译公开课走起!!!
2018-08-09
BIC 新课开班在即,赶快报名锁定你的移民加分!!!
2018-07-25
BIC 不断出来20+5的捷报,新课开班在即,马上报名锁定你的移民加分!
2018-07-09
电波传声,BIC带您了解西澳最强的PTE + NAATI 一站式课程。
2018-05-28
BIC 送给你的520礼物,快打开看看!
2018-05-11
BIC CCL 考试培训班新班即将开课,想报名的小伙伴们赶快联系我们吧!!!
2018-05-11
敲黑板啦,BIC PTE高分考生分享得分经验!!!
2018-05-11